Monday, April 10, 2006

sao lưu registry

start > run, nhập regedit, nhấp chọn nhánh gốc My computer > file, chọn export chọn nơi lưu và save

0 Comments:

Post a Comment

<< Home